Политики за Поверителност

Политики за поверителност на онлайн магазина

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

АДАЙНИЗ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование АДАЙНИЗ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 205509722
Седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител, 16
E-mail: anessi.handmade.goods@gmail.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

 

  1. 2. АДАЙНИЗ ЕООД спазва следните принципи

o законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
o ограничение на целите на обработване.

  1. 3. Видове данни, които АДАЙНИЗ ЕООД събира

o Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон и всяка друга информация подадена от Вас по време на регистрацията)

 

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

 

  1. 1. АДАЙНИЗ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

o разкриват расов или етнически произход;
o разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
o генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  1. Срок на съхранение на личните Ви данни

АДАЙНИЗ ЕООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

  1. 3. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АДАЙНИЗ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от АДАЙНИЗ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до АДАЙНИЗ ЕООД.

 

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от АДАЙНИЗ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АДАЙНИЗ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от АДАЙНИЗ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от АДАЙНИЗ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АДАЙНИЗ ЕООД