Общи Условия

BEFASHIONJEW.COM собственост на дружество “АДАЙНИЗ” ЕООД, наричано по-долу „ПЛАТФОРМАТА“.

ПЛАТФОРМАТА декларира, че единствената и ценност е предоставяне на обслужване и продукти с възможно най-балансирано съотношение между цена и качество.

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ са с доказан произход, оригинални, в оригинални опаковки и с етикети.

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ притежават защитни символи и информация, собственост на производителя и дистрибуторите.

Такива могат да бъдат чипове в етикетите, защитни холограми, CLG кодове, QR кодове и всякакви други кодове, които удостоверяват произхода.

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ на ПЛАТФОРМАТА се съгласяват данните им да бъдат обработвани с цел маркетингова дейност и доставка.

ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за не изпълнени или забавени поръчки.

ПЛАТФОРМАТА ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ЗА ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА СИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЦЕНИТЕ СИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КОГАТО СМЕТНЕ ЗА НЕОБХОДИМО.